Gánešbákti

   
             
             
       

 

       Forfatteren Gopi Krishna (Kashmir 1903 - 1984 )

       stammer fra en fattig familie, hvis kår han ønskede at forbedre.

       Efter en livskrise begyndte han at meditere og træne sindet,
       uden, på noget tidspunkt, at involvere andre i sit forehavende.

       17 år senere, i 34 års alderen, fik han en vækning af "Kundalini-Kraften".
       Siden da kunne han aldrig meditere igen.

       Vækkelsen medførte intense, livstruende kampe for at overleve.
       På det tidspunkt arbejdede han for den indiske stat, men måtte
       ophøre med at arbejde dér, da han mente klima'et på den arbejdsplads
       hvor han var ansat, nu var alt for farlig for et menneske i hans tilstand.

       De efterfølgende, mere end tredive år af sit liv, viede han til humanitært
       arbejde og udbredelse af viden vedrørende kundalini-fænomenet.
       Han mente tiden var inde til at offentliggøre den viden, som var blevet
       åbenbaret for ham. 
       En viden der tidligere må have været skjult og overleveret, men kun 
       tilgængelig for få udvalgte enkeltpersoner eller grupper.

       Forståelsen af Kundalini-Kraften er, ifølge forfatteren, menneskets eneste
       vej ud af det globale kaos, verden befinder sig i idag.

       Den vestlige civilisations interesse for psyken, siden Freuds 
       banebrydende indsats, og den store interesse for Østens filosofi, 
       der begyndte midt i forrige århundrede, bunder netop i denne
       kraft også kaldet Slange-Kraften.

       Gopi Krishna's forskning har udmøntet sig i adskillige værker og en
       organisation kaldet "Kundalini Research Foundation", hvis opgave bl.a.
       består i at samle viden om kundalini fra alverdens kulturer, samt
       at forske i manifestationerne hos enkeltindivider, hvis sådanne
       kan fremskaffes.

       Gopi Krishna har derudover forfattet fire inspirerede digte i bogform.
       Disse digte omhandler både kundalini-fænomenet, vejen til selverkendelse
       og den globale situation.
       Sidstnævnte digte har fået fornyet aktualitet efter den 11. september.

     
  Begyndelsesversene på dansk fra "The Shape of Events to Come" findes
       under "Kundalini".