Gánešbákti
 
   
           
            Grundtvig forudså engang, at kristendommen først ville nå sit højdepunkt
                  i mødet med østens mystik. Det er den tærskel vi står overfor idag.
 
 
     
 

  256 s. + 20 s/h plancher
  249,95 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                Mysteriet om Katedralen i Chartres

                                                      af   Louis Charpentier

                  ” Chartres er et fyrtårn,…det samme kan siges om bogen. En opfordring: 
                          Læs bogen, pak kufferten, tag bogen med og læs bogen på stedet.”
                                                              
(anm. F. Langgaard)

                       ” L. C’s fascination og lidenskab træder tydeligt igennem teksten, der både
                          e
r dygtigt og spændende skrevet.” (anm. J. Hollensberg)

 

                   - Bogen giver én fornemmelsen af, at hele det gotiske katedralbyggeri
                     har udgjort en kæmpemæssig Yoga for de involverede parter - vestens
                     Feng-Shui i kolossal målestok - ligesom adskillige andre tempel-
                     opførelser rundt om i verden også må have været det...
( P. Rochay)

 

        Chartres katedralen er den kirke i Europa – en af verdens 100 seværdigheder – der er
       skrevet flest bøger om.
       Den er også UNESCO world heritage site.
       Dette er den første udgivelse om katedralen på dansk.
       I denne franske Bestseller, som er oversat til de fleste europæiske hovedsprog – engelsk,
       tysk, italiensk, spansk, tjekkisk mv. – forener Louis Charpentier kunst, videnskab og fortælling
       om middelaldergotikkens moderkirkes mange mysterier.
       Romaner som Da Vinci Mysteriet, Havets Katedral og ligeledes Helligt Blod, Hellig Gral,
       Tempelherrernes
Indsigt mv. trækker stærkt på Charpentiers viden. I miljøet bag Charpentier finder
       vi kunstnere, videnskabsmænd, frimurere mm. som beskrives i introduktionen af Pierrette Rochay.
       Hun forfølger sporene, hvilket har ført hende til nye historiske opdagelser, der bl.a.
       omhandler astronomi o.a. Charpentier’s bog bliver flittigt benyttet af de fleste moderne
       skribenter, som beskæftiger sig med katedralen, ligesom dokumentarfilm om den også
       gør det.

       Den danske udgave er opdateret med 1/3 i forhold til alle andre udgivelser.
       De nye fund, der knytter katedralen til Giza’s pyramider og ikke mindst rundkirkerne på
       Bornholm, er indtil videre under udarbejdelse til de franske, engelske og tyske versioner af
       værket.

_______________________________

 

  432 s.   295 kr.

 

 

                                      Mit Liv med Kundalini
 

                                                       af Gopi Krishna

 

         "Dette er én af de vigtigste bøger der nogensinde er blevet skrevet. Det kan forekomme
           at være et radikalt udsagn, når man tager litteraturens overdådige frembringelser i betragtning -
           de forskellige religioners oplyste skrifter, Shakespeares skuespil..."
                    
                     (fra den amerikanske udgivers forord Shambhala Publications)

         "Gopi Krishna var en pionér i det spirituelles verden. Det han beskrev som menneskets psykiske
           kræfter, forstås idag som energifelter og information. Jeg hylder denne det 20. årh. store vismand
           og lykønsker forlæggeren for at tilvejebringe dette værk." 
(Deepak Chopra, M.D. forfatter )
 

         I disse tider findes myriader af selvhjælpsbøger af varierende kvalitet.

         For virkelig at få en grundlæggende viden om hvilke faldgruber, der findes på selv-
         erkendelsens vej og de resultater den medfører, er det nødvendigt med førstehånds-
         beretninger. Den fås indtil videre kun hos Gopi Krishna, og som han selv siger skriver
         han for fremtidens generationer.
         Coaching, terapi, yoga, pilates, kostvejledning osv. er alle afledt af og trin på vejen mod
         det højeste mål. Gransker vi trend’en nærmere, bliver det klart, at kilden hertil stammer fra
         den religiøse sfære samt den moderne videnskab. To modsatte poler som nu er ved at
         finde hinanden.
         Vi opdager dette, når vi sér den store interesse, der bl. a. næres for hjerneforskningen nu.
         Har du f. eks. set videoen (der for tiden går verden rundt) med hjerneforskeren Jill Bolte
         Taylors oplevelser efter en hjerneblødning?
         www.ted.com/index.php/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html  (anbefales!).

         Det som skete for Jill Bolte, varede meget kort tid og var del af en sygdom. Men
         oplevelsen, der viste sig at være en meget kortvarig enhedsoplevelse, ændrede hendes
         forskning radikalt. Hun fik en halvsidig lammelse, blev derpå opereret, og det tog hende
         otte år at træne sig op igen.

         Det blev Gopi Krishna beskåret, at erfare enhedsoplevelsen i en harmonisk, balanceret
         tilstand hos et normalt menneske. Han så forandringen af sit eget indre i 45 år! Han så sit
         nervesystem, hjerne, blod, organer mv. i den forandringsproces, som medfører
         illumination og som, han mener, allerede er aktiv i de store forskere, kunstnere, forfattere
         mm. Ingen andre har beskrevet denne forandring tidligere.

         Han kaldte sig selv ateist, og var aldrig del af nogen religiøs bevægelse. Men det blev ham
         magtpåliggende – efter 20 års selvstudium – at videregive sine erfaringer og viden, og han
         skrev 20 bøger. Herefter benyttede han det meste af sit liv i et forsøg på at vække
         videnskabens interesse for det han kalder: menneskets indre evolutionære impuls, som
         foregår i os alle i varierende grad. Det er denne forskning, der nu er sat i gang. Den
         intense træning af sindet og erfaringerne hos visse buddhister, gør dem til dagens bedste
         forskningsemner.

         Hans erfaring og formidling i et for det moderne menneske forståeligt sprog har gjort
         ham så kendt, at de særdeles velformulerede bøger ligefrem benyttes af autoriteter
         indenfor neurologien og hjerne forskningen (trods det at de bl.a. handler om meditationens gaver
         og forbandelser på det fysiske, miljømæssige og psykiske plan
.)

         Gopi Krishna skærer helt ind til benet hvad religiøs erfaring og den medfølgende
         biologiske forandring angår.